Nuttige Informatie - douane

Indien u van plan bent bepaalde goederen in of uit te voeren, informeer dan eerst over de geldende reglementeringen internationale handel.

Folder van de Belgische douane