Info verzekeringen

Vergeet uw Reisverzekering niet !
Een reisverzekering is niet inbegrepen in de vermelde prijzen.

- Bijstandsverzekering (Europa) : EUR 2.00 per dag en per persoon of Bijstand Assistance Plus : EUR 3.00 per dag en per persoon (min . 20 euro pp).
- Bijstandsverzekering (Wereld) : EUR 4.00 per dag en per persoon of Bijstand Assistance Plus : EUR 6.00 per dag en per persoon (min . 30 euro pp). Deze verzekering dekt per persoon o.a. medische kosten, vakantieonderbreking,... en bij Assistance Plus ook bagage tot EUR 1.250 en fofaitaire vergoedingen voor lichamelijke ongevallen en vakantieonderbrekingen.

- Annuleringsverzekering : 5 % van de totale reissom (min . 25 euro per polis).
De annuleringsverzekering dekt per persoon tot EUR 10.000 voor annulering wegens medische en familiale redenen en vakantieonderbreking tot EUR 10.000.
Opm: Het is ook mogelijk een annuleringsverzekering "All Risks" af te sluiten: Je krijgt dan minstens 75% van de annuleringskosten terugbetaald als je niet op reis kunt vertrekken om eender welke AANTOONBARE reden. Dit zijn dan redenen die niet opgevangen zijn in de normale annuleringsverzekering (b.v. "mijn hond is ziek", "mijn dochter heeft herexamens",...). Voor redenen die binnen de gewone annuleringsverzekering vallen (ziekte, enz.) is de terugbetaling uiteraard 100%. Prijs van deze All Risks verzekering is 8,5 % van de totale reissom (min . 50 euro per polis).

- Bijstands- + Annuleringsverzekering : 7 % van de totale reissom (min . 40 euro pp).
Opm: Bijstands- + Annuleringsverzekering "All Risks": 10 % van de totale reissom (min. 50 euro pp).

(Zie Hierna voor verdere informatie of bel ons voor meer informatie)

Vermijd van u "over" te verzekeren, maar wees er zeker van dat u correct en goed verzekerd bent !

Uw reis is goud waard

Evenementtours werkt samen met De Europese voor reisverzekeringen. De Europese maakt deel uit van de European Travel Insurance Group, één van de grootste reisverzekeraars ter wereld, met hoge waarborgen voor elk type polis en een correcte en snelle behandeling van schadedossiers en terugbetalingen.

Folders en algemene voorwaarden van De Europese kan u hier downloaden:

Folder met informatie over en tarieven voor tijdelijke polissen
Volledige polisvoorwaarden voor tijdelijke polissen

Annuleringsverzekering

Gelieve sterk in overweging te nemen een annuleringsverzekering voor uw reis af te sluiten. Mocht er onverhoopt iets mis gaan met u of in de familie op het moment van de afreis waardoor deelname onmogelijk wordt, kan u via deze verzekering het volledige reisbedrag tenminste recupereren. Zelfs als de reis dichtbij is (b.v. bij last-minutereizen), is dit onontbeerlijk, de annuleringskosten zijn dan immers het hoogst en statistisch gezien is het risico dan groter; de meeste annuleringen gebeuren juist voor het vertrek. De annuleringsverzekering voorziet eveneens in een tegemoetkoming voor de gemiste vakantiedagen als u de reis zou moeten afbreken en voortijdig zou dienen terug te keren.

De annuleringsverzekering die wij voor u afsluiten dekt : (er is geen franchise)
- annulering tot 20.000 euro per persoon (wegens medische en familiale redenen)
- vakantieonderbreking: terugbetaling van niet genoten vakantiedagen (zie ook bij bijstandsverzekering)

Opgelet :
- Een reisannuleringsverzekering die werd aangegaan voor de duur van één jaar is meestal beperkt tot een bepaald bedrag per reiziger of tot een bepaald bedrag per familie. Van sommige reizen die u bij Evenementtours afsluit kan de reissom echter hoger zijn dan het verzekerde bedrag via deze jaarverzekering. Indien u een dergelijke verzekering hebt afgesloten, ga dan goed na als het totale bedrag dat u voor de reis bij Evenementtours betaalt wel degelijk verzekerd is. Anders dient u uiteindelijk nog zelf (een deel van) de annuleringskosten te betalen.
- Eveneens dienen we te wijzen op de soms zeer zwakke dekking van een inbegrepen verzekering bij betaling van de reis via creditcard. Deze verzekeringen bieden dikwijls alleen dekking voor ongevallen tijdens "transport" (gebruik openbaar vervoer of huurwagen).

Annuleringsverzekering ALL RISKS

Deze formule omvat alles van de bovenvermelde Annuleringsverzekering, maar betaalt ook om eender welke aantoonbare tastbare en verifieerbare reden waarom de reis niet kan doorgaan en die niet door de gewone annuleringsverzekering gedekt is (b.v. de hond is ziek, een storm raast over uw bestemming, u krijgt onverwacht een promotie, een meeting wordt geannuleerd, ...) de annuleringskosten voor 75% terug. Opgelet, er dient een geldige aantoonbare reden te zijn. Dus een annulatie van een meeting bijvoorbeeld dient bewezen te worden, eventueel d.m.v. een email.

Bijstandsverzekering

Een bijstandsverzekering organiseert en betaalt uw terugreis (en die van alle andere verzekerden) in geval u vroeger dan gepland naar huis moet terugkeren en dekt medische kosten in het buitenland (ook wanneer uw ziekenfonds niet tussenkomt, zelfs bij opname in een privé-ziekenhuis). De extra kosten wegens terroristische aanslag, natuurramp of epidemie worden eveneens gedekt door de bijstandsverzekering (evenals b.v. de sluiting van het luchtruim door de aswolk).

De bijstandsverzekering die wij voor u afsluiten dekt o.a. :
- bijstand en repatriëring : onbeperkt
- medische kosten : tot 2.000.000 euro

Een "Assistance Plus" bijstandsverzekering heeft een iets betere dekking :
- bijstand en repatriëring : onbeperkt
- medische kosten : tot 2.000.000 euro
- lichamelijke ongevallen (kapitaal bij blijvende ziekte of invaliditeit of bij overlijden) : tot 12.500 euro
- vakantieonderbreking (vergoeding van de dagen die niet genomen zijn) : tot 10.000 euro
- bagage (noodzakelijke aankopen + vergoeding als bagage echt verloren is) : tot 1.250 euro

Opgelet :
- Meestal geniet u via uw ziekenfonds van een reisbijstandsverzekering. Jammer genoeg is deze verzekering meestal beperkend, en om die reden dient u sterk te overwegen om voor uw reis een extra bijstandsverzekering af te sluiten. De beperkingen via ziekenfonds zijn zowel beperkend op medische kosten als beperkend door te lage uitkeringslimieten. De prijs van een kamer in een ziekenhuis bijvoorbeeld zijn niet overal identiek waardoor het al snel om bedragen gaat die uw ziekenfonds niet vergoedt. Het ziekenfonds staat in voor repatriiring bij een ongeval, dat is handig maar wat als er iets ernstig gebeurt in België ? Eén van uw ouders wordt in het ziekenhuis opgenomen, een brand in uw huis... er is niet veel nodig om u te verplichten eerder dan voorzien naar België terug te keren. Ga na als een dergelijke vakantieonderbreking is inbegrepen in de bijstand van uw ziekenfonds. De minste tegenslag in het buitenland kan al snel ontaarden in een financiële nachtmerrie. Zorg dat u goed verzekerd op reis vertrekt !
- U kan de bijstandsverzekering ook uitbreiden tot uw voertuig.

Bagageverzekering

Het is mogelijk een aparte bagageverzekering af te sluiten. Deze komt tussen in geval van laattijdige aflevering of verlies. U mag bovendien onmiddellijk de meest noodzakelijke aankopen doen. Deze verzekering voorziet verder een nieuwe reiskoffer indien deze stuk is en dekt ook diefstal van ski's, snowboard of kampeermateriaal.

Een gecombineerde annulerings-, bijstands- en bagageverzekering: Full Option

De FULL OPTION verzekering combineert bovenstaande verzekeringen en biedt bovendien nog enkele extra voordelen. Deze combinatieformule omvat :
- bijstand en repatriëring : onbeperkt
- medische kosten : tot 2.000.000 euro
- lichamelijke ongevallen (kapitaal bij blijvende ziekte of invaliditeit of bij overlijden) : tot 25.000 euro
- annulering en vakantieonderbreking (vergoeding van de dagen die niet genomen zijn) : tot 20.000 euro
- bagage (noodzakelijke aankopen + vergoeding als bagage echt verloren is) : tot 2.500 euro
- vergoeding in geval van vertraging (in de vorm van een reischeque)
- burgerlijke aansprakelijkheid (indien de verzekerde of zijn huisdier schade berokkent aan een derde tijdens de reis)
- home assistance (wanneer de woning door schade onbewoonbaar is; het gaat hem over bewakingskosten, transport van inboedel, enz.)

Een gecombineerde annulerings-, bijstands- en bagageverzekering: Full Option ALL RISKS

Deze formule omvat alles van de Full Option, maar betaalt ook om eender welke aantoonbare tastbare en verifieerbare reden waarom de reis niet kan doorgaan en die niet door de full option gedekt is (b.v. de hond is ziek, een storm raast over uw bestemming, u krijgt onverwacht een promotie, een meeting wordt geannuleerd, ...) de annuleringskosten voor 75% terug. Opgelet, er dient een geldige aantoonbare reden te zijn. Dus een annulatie van een meeting bijvoorbeeld dient bewezen te worden, eventueel d.m.v. een email.

U kan bij ons steeds terecht voor verdere informatie over bovenstaande (tijdelijke) verzekeringen.


De jaarpolis: Go Safe

Zowel voor annulering, bijstand als de beide samen kunnen we bij de Europese ook een jaarpolis afsluiten voor al uw reizen. Deze polis hernieuwt jaarlijks, tenzij een aangetekend schrijven aan de Europese wordt gericht minstens 3 maanden voor de vervaldatum waarin deze wordt opgezegd. Het is dikwijls voordeliger een basisjaarpolis af te sluiten en de eventuele meerprijs van een speciale reis bij te verzekeren.

Voor alle duidelijkheid : een jaarpolis is geldig voor eender welke reis en onafhankelijk van eender welke organisatie (reisorganisator/reisbureau) u de reis boekte. U krijgt van de verzekering een kaartje toegestuurd dat alle gegevens van de jaarpolis vermeldt en met het noodnummer waarop u hen kan bereiken.

Folder en algemene voorwaarden van de Go Safe JAARPOLIS van De Europese kan u hier downloaden:

Folder met informatie over en tarieven voor jaarpolissen
Volledige polisvoorwaarden voor jaarpolissen